Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány
(HEH)

ALAPÍTVA 1995-BENMETEM Könyvek


  Szerző, cím, kiadási adatok A kötet ára Ft-ban
1. Szabó Ferenc: A teológus Pázmány. A grazi „theológia scholastica Pázmány életművében.
1. kiad. Róma, 1990. 365 p.
2. kiad. Bp. 1998. 368 p.
2500
2. Solymos László Szilveszter - Várszegi Imre Asztrik: Pannonhalmi - főapátok. 1. Kreusz Krizosztom (1856–1885), Kelemen Krizosztom (1929-1950).
Bp. 1990. 370 p.
280.-
elfogyott
3. Udvardy József: A Kalocsai Főszékeskáptalan története a középkorban.
Bp. 1992. 152 p.
180.-
elfogyott
4. Csapodi Csaba: Gróf Zichy Nándor élete és politikája.
Bp. 1993. 160 p.
2000.-
5. Kelet-Közép-Európa szentje: Adalbert (Vojtech-Wojciech Béla). Szerk. Somorjai Ádám.
Bp. 1994. 206 p.
300.-
elfogyott
6. B. Murádi Katalin: Faragott kőszószékek Erdélyben.
Bp. – Kolozsvár, 1994. 168 p.
350.-
7. Elmer István: Börtönkereszt.
Bp. 1994. 224 p.
1500.-
8. Fülöp Éva Mária: A magyarországi bencés kongregáció birtokainak gazdaságszervezete és irányítása (1848–1949).
Bp. 1995. 252 p.
1500.-
9. Gerics József: Egyház, állam és gondolkodás Magyarországon a középkorban.
Bp. 1995. 318 p.
550.-
elfogyott
10. Reisner Ferenc: A Katolikus Szemle egyháztörténeti anyagának repertóriuma (1887–1944).
Bp. 1995. 178 p.
1200.-
11. Boba Imre: Morávia története új megvilágításban.
Bp. 1996. 197 p.
2000.-
12. Orbán Gyula József : Friedensbewegung katholiker Priester in Ungarn, 1950-1956.
Bp. 1996. 380 p.
1500.-
13. Rónay Jácint: Napló.
Bp. - Pannonhalma, 1996. 400 p.
896.-
elfogyott
14. Galcsik Zsolt: Szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében (1950). (Dokumentumgyűjtemény)
Bp. 1996. 316 p.
2000.-
15. Mező András: A templomcím a magyar helységnevekben (11–15. század).
Budapest, 1996. 314 p.
2000.-
1997
16. Solymos Szilveszter: Szent Zoerard-András (Szórád) és Benedek remeték élete és kultusza Magyarországon.
Bp. 1996. 176 p.
2000.-
17. (Paróczy – Rácz – Szabó): Magyar egyháztörténeti bibliográfia (1980–1990).
Bp. 1997. 223 p.
1500.-
18. Jakó Zsigmond: Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok Erdély történelméhez.
Bp. 1997. 479 p.
950.-
elfogyott
19. Dóka Klára: Egyházi birtokok Magyarországon a 18–19. században.
Bp. 1997. 463 p.
2000.-
1998
20. Hermann Egyed emlékkönyv.
Bp. 1998. 206 p.
2000.-
21. A Magyar Piarista Rendtartomány történeti névtára. 1666–1997.
Bp. 1998. 548 p.
2500.-
1999
22. Kubinyi András: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon.
Bp. 1999. 382 p.
2500.-
23. Zakar Péter: A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848–49-ben.
Bp. 1999. 191 p.
1500.-
24. Kelemen Miklós: Unitárius kislexikon.
Bp. 1999. 191 p.
1500.-
2000
25. Borovi József: Az esztergomi érseki egyházmegye felosztása.
Bp. 2000.218 p.
1200.-
26. Holl Béla: Laus librorum.
Bp. 2000. 300 p.
1500.-
27. Szabó Lajos: Utolsó szalmaszál. [Önéletrajz]
Bp. 2000. 352 p.
2000.-
28. Mészáros István: Állok Istenért, egyházért, hazáért. Írások Mindszenty bíborosról.
Bp. 2000. 222 p.
2000.-
2001
29. Sarnyai Csaba Máté: Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon. 1848–1918.
Bp. 2001. 184 p.
1500.-
30. Kisházi-Kovács László: A városi kegyuraság Szegeden. 1917–1948.
Bp. - Szeged, 2001. 226 p.
1500.-
31. Kund Miklós Regényi: Die ungarischen Konvent der oberdeutschen Karmeliten- provinz im Mittelalter.
Bp. – Heidelberg, 2001. 130 p.
1500.-
32. Orbán Imre: Ecce iam vici mundum! Antiochiai Szent Margit tisztelete Magyarországon.
Bp. 2001. 233 p.12 t.
2000.-
33. Orbán József Gyula: Katolikus papok békemozgalma Magyarországon. 1950 - 1956.
Bp. 2001. 307 p.
2000.-
34. Szilas László SJ: Alfonso Carrillo jezsuita Erdélyben. (1591–1599).
Bp. 2001. 157 p.
1500.-
2002
35. Frenyó Zoltán: Egy magyar katolikus gondolkodó. Mihelics Vid életműve.
Bp. 2002. 280 p.
2000.-
36. Tempfli Imre: Sárból és napsugárból. Pakocs Károly püspöki helynök élete és kora. 1892–1966.
Bp. 2002. 1168 p.
4800.-
37. A bécsi Pázmáneum.
Bp. 2002. 408 p.
Puha kötésű: 3000.-
Kemény kötésű: 3500.-
38. Sarnyai Csaba Máté: Polgári állam és katolikus egyház. (1848. március - december. A katolikus autonómia törekvések megjelenése.
Bp. 2002. 184 p.
1500.-
2003
39. Schwarz Katalin: Mert ihon jönn asszonyotok...[Klarisszák].
Bp. 2003. 288 p.
1600.-
40. Mező András: Patrocíniumok a középkori Magyarországon.
Bp. 2003. 546 p.

1800.-
elfogyott

41. Molnár Antal: Püspökök, barátok, parasztok.
Bp. 2003. 120 p.

1000.-
elfogyott

42. Csetri E.-Frivaldszky J.: A köz hasznára...
Budapest, 2003. 160 p
1300.-
43. Molnár Antal: A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon.
Budapest, 2003. 213 p.
1300.-
2004
44. Valter Ilona: Árpád-kori téglatemplomok ...
Budapest, 2004. 330 p. 
3800.-
45. Molnár Antal: Tanulmányok az alföldi katolicizmus török kori történetéhez.
Budapest, 2004. 189 p
1500.-
46. Tóth Sándor Attila: Rómából a Pannon Árkádiába. Patachich Ádám fiók-Árkádiája: Nagyvárad, Kalocsa.
Budapest, 2004. 311 p.
2000.-
47. Leslie László: Church and State in Hungary (1919-1945).
Budapest, 2004. 400 p.
Puha Kütésű: 4000.-
Kemény kötésű: 4500.
48. Holl Béla: A váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek protestáns vonatkozású bejegyzései a 18. sz.-ban.
Budapest, 2004. 315 p.
1900.-
2005
49. Molnár Antal: Mezőváros és katolicizmus. Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. sz.-ban.
Budapest, 2005. 322 p.
2000.-
50. Petrovics István: Kijevtől Kalocsáig. Emlékkönyv Boba Imre tiszteletére.
Budapest, 2005. 307 p.
1900.-
2006
51. Kiss Gergely: A királyi alapítású bencés apátságok a 11-13. században.
Budapest, 2006. 227 p.
1600.-
52. Kakucs Lajos: Santiago de Compostela: Szent Jakab tisztelete Európában és Magyarországon.
Budapest, 2006. 328 p.
2800.-
53. Őze Sándor: A határ és határtalan.
Budapest, 2006. 365 p.
2200.-
54. Sümeghi György: Szakrális emlékek a Duna-Tisza közéről
Budapest, 2006. 247 p.
2400.-
55. Molnár Antal: A bátai apátság és népei a török korban
Budapest, 2006. 169 p.
1500.-
56. Kelemen Miklós-Saliga Irén: Az Unitárius Értesítő (1922-1945) és az Unitárius Élet (1948-2005) mutatója.
Budapest, 2006. 369 p.
2500.-
57. Ingrid Graziano-Eördögh István: Jozef Tiso és a szlovákiai holokauszt.
Budapest, 2006. 128 p.
1500.-
58. Kisházi-Kovács László: A városi kegyuraság Szegeden.(A kezdetektől 1850-ig)
Budapest, 2006. 316 p.
2000.-
2007
59. Bikfalvi Géza: Magyar jezsuiták történeti névtára 1853-2003.
Budapest, 2007. 279 p
2000.-
60. Takács József: A budapesti toronyórák története 1889-1909
Budapest, 2007. 136 p.
1600.-
61. Varga László: A Pannonhalmi Egyházmegye népiskolái a XIX-XX. sz.-ban
Budapest, 2007. 160 p.
1500.-
62. Szilas László Emlékkönyv.Historicus Societatis Iesu.
Budapest, 2007. 408 p.
3000.-
63. Pécsi Egyházmegye vonzásában. Ünnepi tanulmányok Timár György tiszteletére.
Budapest, 2007. 348 p.
2200.-
2008
64. Szelestei Nagy László: Rekatolizáció és barokk áhítat
Budapest, 2008. 193. p
1800.-
65. Lénárd Ödön: Történelemszemlélet
Budaapest, 2008. 253. p
2000.-
2009
66. Tóth Sándor Attila: A szép-jó hatalma és a jezsuita szellem
Budapest, 2009. 355 p.
3000.-
67. Okolicsányi József: A Nógrádi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye monográfiája
Budapest, 2009. 320 p.
3500.-
68. György Lajos: Fejezetek Mártonfi József erdélyi püspök (1746-1815) életrajzából
Budapest, 2009. 256 p.
2500.-
2010
69. Hegedűs Antal: Patachich Gábor kalocsai érsek élete és restaurációs tevékenysége
Budapest, 2010. 141 p.
1800.-
70. Zsolt Hunyadi: The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary c. 1150-1387
Budapest, 2010. 354 p.
4500.-
71. Bögre Zsuzsanna–Szabó Csaba: Törésvonalak. Apácasorsok a kommunizmusban.
Budapest, 2010. 114 p.
3800.-
72. Múlt és jövõ. A magyar jezsuiták száz éve (1909–2009) és ami abból következik.
Budapest, 2010. 258 p.
2500.-
2011
73. Bikfalvi Géza: „Mindent Isten nagyobb dicsõségére”.
Budapest, 2011. 232 p.
2500.-
74. Bácsfainé Hévízi Józsa: Kerékbetört jövõ? Katolikus társadalomépítés, szociálpolitika. Küzdelem a diktatúrák ellen Székesfehérváron és Budafokon (1931–1970).
Budapest, 2011. 232 p.
2500.-
75. Révész Éva–Tóth Zoltán SVD–Khalil Bernadett: Magyar misszionáriusok. A verbiták magyarországi története.
Budapest,2011. 226 p.
2500.-
76. Máté Anita: Az amerikai magyar katolikusok és az óhaza (1918–1939)
Budapest, 2011. 246 p.
2500.-
2012
77. Molnár Antal: A zágrábi püspökség és a magyarországi katolikus egyház a 17. században
Budapest, 2012. 115 p.
1800.-
78. Zvara Edina: Ferencesek Szakolcán a korai újkorban
Budapest, 2012. 182 p.
2200.-
2013
79. Cúthné Gyóni Eszter: Egy fogoly apát feljegyzései.
Endrédy Vendel zirci apát feljegyzései az ÁVH börtönében
Budapest, 2013. 286 p.
2500.-
80. Molnár Antal: Kalmárok és káplánok az Oszmán Birodalomban.
Források és tanulmányok a balkáni és hódoltsági katolicizmus16-17.századi történetéhez
Budapest, 2013. 320 p.
3000.-
81. Kovács Kálmán Árpád: Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-1770-es években. Budapest, 2018. 409 p. 3000.-
2015
82. Lagzi István: Lengyel katonák evakuációja Magyarországról 1939-1941
Budapest, 2015. 339 p.
2800.-
83. Antal Hegedűs: Život i restauracijska djelatnost kalačkoga nadbiskupa Gabrijela Patačiča.
(Patachich Gábor kalocsai érsek élete és restaurációs tevékenysége)
Budapest, 2015. 151 p.
2500.-
84. Magyarország és a Szentszék Diplomáciai kapcsolatai 1920-2015
Szerk.: Fejérdy András Budapest-Róma, 2015. 285 p
3000.-
2016
85. Episcopus, Archiabbas Benedictinus Historicus Ecclesiae.
Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára

Szerk.: Somorjai Ádám - Zombori István
Budapest, 2016. 616 p.
6000.-
86. Dr. Révész Éva-Tóth Zoltán SVD: „Küldetése a mi küldetésünk” A verbiták száz éve Magyarorságon, 1916-2016. Budapest-Kőszeg-Szeged, 2016. 156 p. 2500.-
87. A szerbek Magyarországon.
Szerk.: Zombori István
Budapest, 2016. 180 p.
2500.-
2017
88. Somorjai Ádám OSB: Nuove fonti per la causa Mindszenty nelle carte Casaroli 1962-1995.
Újabb Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában.

Budapest, 2017. 146 p.
2500.-
2018
(81.) Kovács Kálmán Árpád: Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-1770-es években. Budapest, 2018. 409 p.
3000.-
89. A magyarországi evangélikusok az ország művelődésében és kultúrájában 18–20. század.
Szerk.: Zombori István
Budapest, 2018. 204 p. 2. kiadás: Budapest, 2019.
3500.-
90. Lakatos Andor: Haynald Lajos: egy kiemelkedő főpap életútja a 19. században. Sajtó alatt.
91. Somorjai Ádám: Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában. 1962–1995.
Budapest, 2018. 136 p.
2500.-
2019
92. Kisházy-Kovács László: A városi kegyuraság Szegeden (1850–1917).
Budapest, 2019. 327 p.
3000.-
2020
93. John Sabo and Cardinal Mindszenty 1957–1971. Mons. John Sabo és Mindszenty bíboros.
Szerk.: Somorjai Ádám. Budapest, 2020. 342 p.
4000.-
John Sabo and Cardinal Mindszenty 1957–1971. Mons. John Sabo és Mindszenty bíboros.
Szerk.: Somorjai Ádám. Budapest, 2021. 352 p.
4500.-
94. Ütközni vagy időt nyerni? Katolikus alternatívák 1945 után néhány vatikáni dokumentum fényében
Budapest, 2020. 136 p.
4000.-
95. Somorjai Ádám: Segnato della corona...
Budapest, 2021. 406 p.
4000.-

 


EGYETEMES EGYHÁZ


Sorozatszerkesztők:
Várszegi Asztrik, Somorjai Ádám, Zombori István


ELSŐ SOROZAT


ECCLESIA SANCTA

1. A katolikus egyház Magyarországon.
Bp. 1991. 160 p.
150.- elfogyott
2. A katolikus egyház a Szovjetunióban.
Bp. 1994. 124 p.
1000.-
3. A katolikus egyház Lengyelországban.
Bp. 1994. 441 p.
280.- elfogyott
4. Az orosz ortodox egyház története.
Bp. 1999. 295 p.
2000.-
5. A katolikus egyház a balti országokban.
Bp. 2000. 344 p.
2000.-
6. A katolikus egyház Írországban.
Bp. 2002. 414 p.
2500.-
7. A katolikus egyház Észak-Európában.
Bp. 2003. 284. p.
2000.-
8. A katolikus egyház Svájcban.
Bp. 2004. 495. p.
2600.-
9. A katolikus egyház Ausztriában.
Bp. 2005. 306. p.
2200.-
MÁSODIK SOROZAT


EGYETEMES EGYHÁZ

1. Paul Pallath: A Katolikus Egyház Indiában
Budapest, 2015. 232 p.
2500.-Egyházlátogatási jegyzőkönyvek


1. Kalocsai főegyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára.
Bp. 1994. 135 p.
1000.-
Kalocsai főegyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára. 2. kiadás
Bp. 1998. 115 p.
1000.-
2. Váci egyházmegye.
Összeállította: Patkóné Kéringer Mária.
Bp. 1997. 136 p.
1000.-
3. Székesfehérvári egyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára
Bp. 1997. 127 p.
1000.-
4. Veszprémi egyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára
Bp. 1997. 296 p.
1000.-
5. Egri főegyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára.
Bp. 1998. 217 p.
1000.-
6. Győri egyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára
Bp. 1998. 296 p.
1000.-
7. Pécsi egyházmegye.
Összeállította: Patkóné Kéringer Mária
Bp. 1999. 208 p.
1000.-
8. Szombathelyi egyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára
Bp. 1999. 276 p.
1000.-
9. Esztergomi főegyházmegye. I-IV.
Összeállította: Hegedűs András – Tóth Krisztina
I. kötet A-K. 300p.
II. kötet L-Z. 251 p.
III. kötet Mutató 168 p.
IV. kötet Térképek 12 db.
3000.-Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum


1. évf. 1989. 1. köt. 400.-
2. évf. 1990. 1. köt. 400.-
3. évf. 1991. 1. köt. 400.-
4. évf. 1992. 1. köt. 400.-
5. évf. 1993. 1-2., 3-4 400.-
6. évf. 1994. 1-2., 3-4. 400.-
7. évf. 1995. 1-2., 3-4. 400.-
8. évf. 1996. 1-2., 3-4.  400.-
9. évf. 1997. 1-2., 3-4. 400.-
10. évf. 1998. 1-2., 3-4. 400.-
11. évf. 1999. 1-2., 3-4.  400.-
12. évf. 2000.1-4., 800.-
13. évf. 2001. 1-2., 3-4.  400.-
14. évf. 2002. 1-4., 800.-
15. évf. 2003. 1-2., 3-4. 400.-
16. évf. 2004. 1-2., 3-4. 500.-
17. évf. 2005. 1-2., 3-4. 500.-
18. évf. 2006. 1-2., 3-4. 500.-
19. évf. 2007. 1-2., 3-4. 500.-
20. évf. 2008. 1-2., 3-4. 500.-
21. évf. 2009. 1-4., 1000.-
22. évf. 2010. 1-2., 3-4 500.-
23. évf. 2011. 1-2., 3-4 500.-
24. évf. 2012. 1-2., 3-4 1000.-
25. évf. 2013. 1-2., 3-4 1000.-
26. évf. 2014. 1-4 2000.-
27. évf. 2015. 1-2., 3-4 1000.-
28. évf. 2016. 1-4 2000.-
29. évf. 2017. 1-2., 3-4 1000.-
30. évf. 2018. 1-2. 1000.-
31. évf. 2019. 1-4. 20000.-
32. évf. 2020. 1-2., 3-4 1000.-
33. évf. 2021. 1-2., 3-4 1000.-
34. évf. 2022. 1-4. 3000.-MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK
 
1989-1992 1-4. évfolyam Évkönyv
1993-tól 5. évfolyamtól Folyóirat
     
NEVE
     
1989-1993 Magyar Egyháztörténeti Vázlatok
Essays in Church History in Hungary
1994-2006 Magyar Egyháztörténeti Vázlatok-Regnum
2007-től ismét csak Magyar Egyháztörténeti Vázlatok
     
FŐSZERKESZTŐK
     
1989-1990 1-2. évfolyam Uzsoki András (1925-2011)
1991-1993 3-5. évfolyam Horváth Tibor SJ (1927-2008)
1994-1999 6-11. évfolyam Szántó Konrád OFM (1920-1999)
2000-től 12. évfolyamtól Csóka Gáspár OSB
 
 
Alapító: Horváth Tibor SJ
Felelős kiadó: 1989-től Várszegi Asztrik OSB
Felelős szerkesztő: 1990-től Zombori István
1998-tól Gabriel L. Asztrik tiszteletbeli elnök 2005/1-2-ig, haláláig.
Egyéb kiadványok


1. Igazságot szeretettel. Glattfelder Gyula élete és munkássága.
Szerk. Zombori István.
Bp. – Szeged, 1995. 203 + 4 p.
440.- elfogyott
2. Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete.
Szerk.: Zombori István
Szeged, 1995. 172 + 28 p.
360.- elfogyott
3. Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve.
Szerk. Zombori István.
Bp. 1996. 337 + 16 p.
3000.-
4. Pál József: A Ferences harmadik rend Szegeden. (1919–1944).
Bp. 1996. 80 p.
300.- elfogyott
5. Lapo Lombardi: La Santa Sede e i cattolici dell'Europa Orientale agli arbori della guerra fredda.
Roma – Bp. 1997. 155 p. 
850.-
6. Mille anni di storia dell'arciabbazia di Pannonhalma.
Roma – Pannonhalma, 1997. 233 p. + (11) t. ill.
3000.-
7. Rudnay Sándor és kora.
Esztergom-Nagyszombat, 1998. 188. p.
2. kiadás:
Esztergom Bp., 2007.188 p.
2000.-
8. Felekezetek és identitás Közép-Európában az újkorban.
Piliscsaba–Bp., 1999. 358 p.
1400.-
9. Lorenz Weinrich: Hungarici monasterii ordinis Sancti Pauli
Róma-Budapest, 1999. 416. p.
2000.-
10. Bálint László: Lakos Endre.
Bp. – Szeged, 2000. 90 p.
800.-
11. Žilka Tibor: Kereszténység, kultúra, közélet.
Bp. – Piliscsaba, 2001. 184. p.
2000.-
12. Katolikus múzeumok és kincstárak Magyarországon.
Bp. 2001. 106 p.
1200.-
elfogyott
13. Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolata 1920-2000.
Bp. 2001. 135 + 21 p.
1990.-
elfogyott
14. LeKrisztof Szydłowiecki kancellár naplója 1523-ból. relazioni diplomatiche tra l’Ungheria e la Santa Sede 1920-2000.
Bp. 2001. 146 + 21. p.
2200.-
elfogyott
15. Sasvári László: Az ikonosztáz vonzásában.
Bp. 2002. 122 + 6 p.
1500.-
16. István György Tóth: Litterae missionarium de Hungaria et Transilvania I.(Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma. Fontes 4.)
Róma-Bp., 2002. 756 p.
3000.-
17. István György Tóth: Litterae missionarium de Hungaria et Transilvania II. (Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma. Fontes 4.)
Róma-Bp. 2003. 839. p. (757-1596 p.)
3000.-
18. Cevins, M.-M. de: L'église dans les villes Hongroises
Bp. - Paris - Szeged, 2003. 419 p.
Puha kötésű: 4000.- Kemény kötésű: 4500.-
19. Krisztof Szydłowiecki kancellár naplója 1523-ból.
Bp. 2004. 396 p.
3800.-
20. Közép-Európa harca a törökök ellen a 16. sz. első felében.
Bp. 2004. 219. p.
1800.-
21. Fight againts the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16th Century. Edited by István Zombori.
Bp. 2004. 227. p.
2500.-
22. Ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára.
Piliscsaba-Bp. 2005. 1086. p.
4400.-
23. Bohdan Cywinski: Tűzpróba. Egyház, társadalom és állam Kelet-Közép-Európában. II.
Budapest, 2005. 464. p.
1900.-
24. István György Tóth: Litterae missionarium de Hungaria et Transilvania III.
(Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma. Fontes 4.)
Róma-Bp. 2005. 800. p. (1597-2396 p.)
3000.-
25. István György Tóth: Litterae missionarium de Hungaria et Transilvania IV.
(Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma. Fontes 4.)
Róma-Bp. 2005. 665. p. (2397 - 3061 p.)
3000.-
26. Kiss G.-Radó B.-Sashalmi E.: Abszolutizmus és isteni jogalap (szöv. gyűjt.)
Budapest, 2006. 138. p.
1200.-
27. Szilárdfy Zoltán: Mária Terézia eucharisztia-kultuszának emlékei Magyarországon
Bp., 2006. 40 p.
1000
28. Szilágyi István: A selmecbányai Kálvária ábrázolásai
Budapest, 2006. 76. p.
1800.-
elfogyott
29. Molnár Antal: Le Saint-Siège, Raguse et les missions catholiques de la Hongrie Ottomane (1572-1647).
Rome-Budapest, 2007. 431. p.
4000.-
30. Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére.
Budapest-Pécs 2007. 129. p. 181. p. 
1600.-
31. Emlékkötet Szatmári György tiszteletére.
Budapest-Pécs 2007. 129. p.
1600.-
32. Gyuris György: Bálint Sándor munkássága. Bibliográfia.
Budapest-Szeged 2007. 122. p.
800.-
33. Sujánszky György Euszták: Az aradi rendház naplója (1847-1851)
Budapest, 2007. 103. p.
1000.-
34. Istvan Szilágyi: Die Mittelalterliche Kalvarie von Schemnitz und ihre Darstellungen.
Budapest, 2007. 76. p.
1800.-
35. István Szilágyi: Banskoštiavnická Kalvária a jej zobrazenia.
Budapest, 2007. 76. p.
1800.-
36. A Domonkos Rend Magyarországon
Piliscsaba-Budapest-Vasvár, 2007. 573. p.
Puha kötésű: 3000.- Kemény kötésű: 3500.-
37. Jozef Haľko: A Kék templom.
Budapest, 2007. 127. p.
2900.-
38. István György Tóth: Litterae missionarium de Hungaria et Transilvania V. (Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma. Fontes 4.)
Róma-Bp. 2008. 275. p. (3063 - 3337 p.)
3000.-
39. Kegyelem életfogytig. Esterházy János szenvedéstörténetének dokumentumai.
Budapest, 2008. 173. p. 2. kiadás 2009. 173. p.
1500.-
40. „His Eminence Files” American Embassy, Budapest Mindszenty Bíboros az Amerikai Nagykövetségen
Budapest, 2008. 368. p 
3500.-
41. Hetény János: A Szűzanya vérrel könnyező győri képének tisztelete napjainkban
Budapest, 2008. 103. p 
800.-
42. Gryneus Tamás: Köztéri szakrális kisépítmények
Budapest, 2008. 365. p
3000.-
43. Szathmári Pap Károly erdélyi országgyűlési arcképcsarnoka 1842
Budapest, 2008. 192. p
3500.-
44. Szilárdfy Zoltán: A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből III.
Szeged-Budapest, 2008. 622 p. DVD melléklettel
6500.-
45. A Magyar Katolikus Püspöki Kar tanácskozásai 1949-1965 között. I-II. kötet.
Budapest, 2008. 1482 p.
8000.-
46. Bikfalvi Géza: Jezsuita olvasókönyv.
Bp. 2008, 161. p
1800.-
47. Bálint Sándor könyvtára (szerk. Zombori István).
Budapest–Szeged, 2009. 290 p.
3500.-
48. Stanko Andrič: Kapisztrán Szent János csodái.
Budapest, 2009. 323 p.
3500.-
49. Somorjai Ádám: Sancta Sedes Apostolica et Cardinális Ioseph Mindszenty, II.Documenta 1956-1963. Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, II.
Budapest, 2009. 264 p.
3500.-
50. Lagzi István: „A magyar-román zöld határon át kísértünk sok lengyelt”. „A lengyel hadsereg fővezére, Rydz-Smigly marsall Magyarországon van” A németmegszállók által üldözött lerngyel menekültek Romániába menekítése Szeged-Makó környékén 1944 tavaszán.
Budapest-Szeged, 2009. 164 p.
1800.-
51. Stefaniak, Piotr: Árpádházi-Boldog Konstancia. Bl. Konstancja Arpadówna
Budapest, 2009. 90 p.
1500.-
52. Albert András: Az erdélyi református egyház a 17-18. században.
Budapest, 2009. 162 p.
1800.-
53. Bikfalvi Géza: Jezsuiták Magyarországon és a világ más részein. Mozaikok a jezsuita rend múltjából.
Budapest, 2009. 192 p.
2000.-
54. Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira.
Budapest, 2009. 237 p.
2500.-
55. The Impact of the 1956 Hungarian Revolution on Religious Life in Eastern Europe. Edited by István Zombori.
Budapest, 2009. 147 p.
2500.-
56. Józsa László: „Isten hajléka az emberek között” A kunszentmártoni római katolikus nagytemplom.
Budapest, 2009. 327 p.
4000.-
57. Merényi-Metzger Gábor: Az aradi vértanúk anyakönyvi bejegyzései.
Budapest, 2010. 114 p.
1500.-
58. Somorjai Ádám: Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III/1.Documenta 1963-1966.
Budapest, 2010. 548 p.
4000.-
59. Molnár Imre: Az igazság szabaddá tesz. Boldog Jerzy Popie³uszko lengyel mártírpap élete és halála
Budapest, 2010. 220 p.
2500.-
60. Imre Molnár: Omilosteny na smrt. Dokumenty utrpenia Jánosa Esterházyho na základe záznamov Márie Esterházy-Mycielskej
Budapest, 2010. 193 p.
2000.-
61. Mike Valéria: Mike (Mádl) János és kora (1905–1981). A Magyar Kolping Mozgalom és további törekvések a szabadság szolgálatában.
Budapest, 2010. 709 p.
4900.-
62. Fazekas Csaba: Az Országos Vallásügyi Tanács (1989–1990).
Budapest, 2011. 124 p.
1500.-
63. Somorjai Ádám: Mindszenty bíboros követségi levelei az Egyesült Államok Elnökeihez 1956–1971.
Budapest, 2011. 800. p.
6000.-
64. Varga Kálmán: Nagyboldogasszony Bazilika Máriabesnyõ (1759–2000).
Budapest, 2011. 295. p.
3800.-
65. Sándor Õze: Reformation und Grenzgebiete.
Budapest, 2011. 330. p.
3500.-
66. A szabad Közép-Európa múltja és jövõje. Emlékkötet Andrzej Przewoznik tiszteletére.
Budapest, 2011. 155. p.
2000.-
67. Stefaniak, Piotr: Árpádházi-Boldog Jolan. Bl. Jolenta Arpadówna.
Budapest, 2011. 175. p.
2500.-
68. Somorjai Ádám: Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III/2.Documenta 1967-1971.
Budapest, 2012. 700. p.

6000.-

69. Lénárd Ödön: Kutatástörténet
Budapest, 2012. 70. p.
1000.-
70. Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon 1-2.
Szerk.: Illés Pál Attila –Juhász-Laczik Albin OSB
Budapest, 2012. 1233. p.
Puha kötésű: 5000.- Kemény kötésű: 6000.-
71. Lagzi Gábor: Keresztény egyházak a Baltikumban a 20. században 1-2.
Budapest, 2013. 228. p.
2500.-
72. Dánielné Matus Erzsébet: Őseim emlékére. Fejezetek Nána történetéből.
Budapest, 2013. 179 p
2000.-
73. Zvara Edina: Nyugat-Dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késői humanizmus korában.
Szeged-Budapest, 2013. 500 p.
 
74. Viskolcz Noémi: A mecenatúra színterei a főúri udvarban. Nádasy Ferenc könyvtára.
Budapest, 2013. 776 p.
 
75. Joachim Bahlcke: A magyar püspöki kar és a Habsburg Monarchia Együttműködéstől a konfrontációig (1686-1790).
Budapest, 2013. 558 p.
4000.-
76. Tóth Sándor Attila: A piarista rend 18. századi poétái. Latin humanitas, neolatin poézis I/2.
Budapest, 2014. 380 p.
2500.-
77. Gyalogi János: Az hitnek, mely a szeretet által munkálkodik.
Budapest, 2014. 52 p.

1000.-
78. Remény a reménytelenségben. Főpásztorok a Kelet-Közép-Európai diktatúrákban
Szerk.:Soós Károly- Zombori István Budapest, 2014. 123 p.
1800.-
79. Szegedi ki kicsoda 2014.
Szerk.: Bodrits István-Zombori István Szeged, 2014. 113 p.
1500.-
80. Az állam és egyház kapcsolata Kelet-Közép-Európában 1945-1989 között Intézmények és módszerek. Szerk.: Nagy Mihály Zoltán- Zombori István
Budapest, 2014. 214. p.
2500.-
81. Bálint László: Hamvas püspök és az ÁVH
Budapest, 2014. 248. p.
2500.-
82. Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása
Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733-1784)

Budapest-Kalocsa, 2014. 493 p.
4000.-
83. János Esterházy węgiersko-polski męczennik.
(Egy lengyel-magyar mártír: Gróf Esterházy János)

pod redakcja Imre Molnára i Istvána Zombori
Budapest-Warszawa, 2015. 154 p.
2500.-
84. Sulák Péter Sándor: Szigorúan ellenőrzött vallásszabadság a Jászkunságban
Budapest, 2015. 112 p.
1500.-
85. Valter Ilona: A Cikádori más néven (Báta)Széki ciszterci apátság története
Budapest, 2015. 187 p.
2500.-
86. Az egyház hatalma – a hatalom egyháza. A közép-kelet-európai egyházi vezetők felfogása az állam-egyház kapcsolatáról 1945 és 1989 között
Szerk.: Nagy Mihály Zoltán - Zombori István.
Budapest, 2015. 163 p.
2000.-
87. Orbán József Gyula: Keresztények elleni erőszak. Háttér, elemzés és tények.
Budapest, 2015. 477 p.
3500.-
88. Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920-2015
Szerk.: Fejérdy András.
Budapest-Róma, 2015. 280 p.
3000.-
89. Cserháti Ferenc: Magyarok a bajor fővárosban
Budapest 2016. 446 p.
4000.-
90. „Evagelizare pauperibus misit me!” Lazaristák Magyarországon.
Szerk: Csíky Balázs – Illés Pál Attila.
Budapest-Pilisscsaba, 2016. 231 p.
2500.-
91. Tóth Tamás: A Pápai Magyar Intézet Róma
Róma-Budapest, 2017. 100 p.
2600.-
92. Tamás Tóth: Il Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese Roma
Róma-Budapest, 2017. 100 p.
3000.-
93. Ormos István: Egy életút állomásai. Kmoskó Mihály 1876–1931.
Budapest, 2017. 508 p.
4000.-
94. A szabad Közép-Európa múltja és jövője. Kereszténység, lengyel–magyar kapcsolatok, globalizáció.
Szerk. Dániel Erzsébet–Zombori István.
Budapest, 2017. 211 p.
2500.-
95. Valter Ilona: Pásztó a középkorban.
Budapest, 2018. 294 p.
5000.-
96. Hármas püspöki kinevezés 1944-ben. Hamvas Endre, Kovács Sándor, Mindszenty József.
Szerk. Zombori István.
Budapest, 2018. 118. p.
2000.-
97. A magyarországi evangélikusok az ország művelődésében és kultúrájában 18-20 század..
Szerk. Zombori István.
Budapest, 2018. 204. p.
3000.-
98. A magyarországi evangélikusok az ország művelődésében és kultúrájában 18-20 század..
Szerk. Zombori István.
Budapest, 2019. 204. p.
3000.-
99. Kereszt és forradalom. Persián Ádám katolikus egyházügyi kormánybiztos emlékirata.
Sajtó alá rendezte: Tengely Adrienn.
Budapest, 2019. 213. p.
2000.-
100. Esterházy János emlékkönyv II. Egy közép-európai mártír.
Szerk.: Balázs F. Attila, Hajtman Béla, Molnár Imre.
Budapest, 2019. 168. p.
3000.-
101. A cseh-szlovákiai magyarság megpróbáltatásai vallási, politikai, kulturális téren 1938–2018.
Szerk.: Zombori István.
Budapest, 2020. 132 p.
3000.-
102. Dudás Róbert: Magyar Katolikus papok Észak-Amerikában.
Budapest, 2020, 536 p.
5000.-
103. A Vatikáni Államtitkárság Államközi Kapcsolatok Szekciója Történeti Levéltárában őrzött dokumentumok olasz nyelvű inventáriumának hungarika anyagai. 1939–1948.
Szerk. Somorjai Ádám.
Budapest, 2020, 108 p.
2000.-
104. Dai Rapporti del primo nunzio apostolico in Ungheria. S. E. Mons. Lorenzo Schioppa 1920–1925.
Lorenzo Schioppa első magyarországi nuncius politikai jelentéseiből. 1920–1925.

Szerk.: Somorjai Ádám OSB.
Budapest, 2020, 382 p.
4000.-
105. Németh László Imre: Magyarokról Itáliában 1924–2014
Budapest, 2020, 432 p.
???5000.-
106. Zombori István (szerk.): A magyarországi román ortodox püspökség
Budapest, 2021, 116 p.
3500.-
107. Fejérdy András: Hűség és megújulás. A szerzetesi élet Magyarországon)1950–2000
Budapest, 2021, 267 p.
3500.-
108. Berki Anna: Lengyel püspökség, lengyel rokonság. Fejezetek az utolsó Báthoryak és a lengyel katolicizmus kapcsolatából
Budapest, 2021, 190 p.
3500.-
109. Javorniczky István: A magyarság és az egyház szolgálatában. Életútinterjú dr. Keresztes Sándorral.
Budapest, 2020, 536 p.
5000.-
110. Németh László Imre: Szétszórva egységben. Magyarok Itáliában (1974–2020)
Budapest, 2021, 164 p.
3500.-
111. Jubileumi esztendők és katolikus megújulás. Csíky Balázs válogatott írásai
Szerk. Somorjai Ádám OSB.
Budapest, 2021, 399 p.
4000.-
112. Jánosi Gyula OSB: Új idők küszöbén. Giesswein Sándor élete és műve
Szerk. Somorjai Ádám OSB.
Budapest, 2022, 157 p.
3500.-
113. Sarnyai Csaba Máté: Katolikus autonómiakoncepciók (1848-tól 1920-ig)
Budapest, 2022, 160 p.
3500.-
114. Trianon és az egyházak
Szerk. Zombori István.
Budapest, 2023, 720 p.
6000.-
115. A temesvári papnevelde építészeti története
Szerk. Zombori István.
Budapest, 2023, 100 p.
4000.-
116. Csorba Helena – Csorba Tibor: Lengyelek menedéke, Magyarország (1939–1945)
Szerk. Molnár Imre.
Budapest, 2023, 272 p.
4000.-
117. A Magyar Katolikus Püspökkari körlevelek 1892–1948 között.
Szerk. válogatta, bevezette, jegyzetekkel és mellékletekkel ellátta: Beke Margit
Budapest, 2023, 426 p.
4000.-
118. Németh László Imre: Magyar egyházi hírek 1975-1984 ahogy Mester István látta Rómából.
Budapest, 2024, 204 p.
2800.-


Hasonmás kiadványok


1. Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában.
Bp. 2000. 181.p.
1200 Ft
2. Monumenta Vaticana I-VI., (1–6. köt. = 5 db)
Bp. 2000.
1800 Ft/db
3. Monumenta Vaticana II. sorozat I - III.
Bp. 2001. (1–2. köt. = 3 db)
1800 Ft/db.


JELES BENCÉS TANÁRAINK
1. Jávor Egon emlékezete.
Budapest, 2011. 97. p.
1000 Ft
2. Szivós Donát esztergomi bencés házfőnök és igazgató naplója.
Sajtó alá rendezte Somorjai Ádám OSB
Budapest 2024. 168. old.
3000 FtNUNCIUSI JELENTÉSEK
1. Dai Rapporti del primo nunzio apostolico in Ungheria. S. E. Mons. Lorenzo Schioppa 1920–1925.
Lorenzo Schioppa első magyarországi nuncius politikai jelentéseiből. 1920–1925.

Szerk.: Somorjai Ádám OSB.
Budapest, 2020, 382 p.
4000.-
2. Dai Rapporti del nunzio apostolico in Ungheria S. E. Mons. Cesare Orsenigo 1925-1930.
Cesare Orsenigo magyarországi nuncius politikai jelentéseiből 1925–1930.

Szerk. Somorjai Ádám OSB.
4000.-
3/1. Dai rapporti politici del nunzio apostolico in Ungheria Angelo Rotta 1930-1939.
Angelo Rotta magyarországi nuncius politikai jelentéseiből 1930–1939

Szerk.: Csíky Balázs. Sajtó alá rendezte: Somorjai Ádám OSB.
Budapest, 2022, 429 p.
4000.-
3/2. Dai rapporti politici del nunzio apostolico in Ungheria Angelo Rotta 1938-1945.
Angelo Rotta magyarországi nuncius politikai jelentéseiből 1938–1945

Szerk.: Somorjai Ádám OSB.
Budapest, 2022, 463 p.
4000.-
3/3. Rapporti dei nunzii Angelo Rotta (Ungheria) e Andrea Cassulo (Romania) 1939-1941.
Angelo Rotta magyarországi és Andrea Cassulo romániai nuncius jelentései

Szerk.: Somorjai Ádám OSB.
Budapest, 2023, 306 p.
4000.-

PANNONHALMI APÁTOK ÉS FŐAPÁTOK
1. Somorjai Ádám OSB: Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát emigrációs évei (1947-1950).
Budapest, 2014. 260 p.
3500.-
2. Hegedűs Éva: Uros pannonhalmi apát jogbiztosító és birtokszerző tevékenysége (1207-1242).
Budapest, 2014. 102. p.
1800.-
   
3. Solymos Szilveszter OSB: Kruesz Krizosztom pannonhalmi főapát (1865-1885).
Kruesz Krizosztom önéletrajza.

Sajtó alá rendezte: Somorjai Ádám. Budapest, 2018, 499 p. 2. kiadás
4000.-


A Monumenta Vaticana (Vatikáni Magyar Okirattár)
köteteinek eredeti megjelenési éve
 
  Elsõ sorozat:
 
I. Pápai tizedszedõk számadásai 1281–1375.
Budapest, 1887. LXXVII + 520 p.
II. Gentilis bíbornok magyarországi követségének okiratai 1307–1311.
Budapest, 1885. CXX + 510 p.
III. IX. Bonifác pápa bullái 1389–1396.
Budapest, 1888. XXXVIII + 365 p.
IV. IX. Bonifác pápa bullái. Második rész. 1396–1404.
Budapest, 1889. 654 p.
V. A római Szentlélek-Társulat anyakönyve 1446–1523.
Budapest, 1889. XXVIII + 168 p.
VI. Mátyás király levelezése a római pápákkal 1458–1490.
Budapest, 1891. LXXV + 275 p.
 
  Második sorozat:
 
I. Magyarországi pápai követek jelentései 1524–1526.
Budapest, 1884. CLIII + 472 p.
II. Buonvisi bíbornok bécsi nuncius jelentései.
Budapest, 1886. CLIV + 308 p.
III. Erdélyországi pápai követek jelentései VIII. Kelemen idejébõl.
Budapest, 1909. XXXVI + 485 p.


Kiadványaink megrendelhetők a Kiadónál:
Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány
6726 Szeged, Székely sor 15/A
e-mail: heh.szeged@gmail.com


Megvásárolhatók:
Penna Bölcsész Könyvesbolt
  Cím: 1053 Budapest, Magyar u. 40.
  Nyitvatartás: hétköznap 13–17 óra között
  WEB: http://pennakonyvesbolt.hu
  Telefon: +36-30-203-1769
  E-mail: info@pennakonyvesbolt.hu
Penna Bölcsész Könyvesbolt
ELTE BTK Jegyzetbolt
  Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
  Nyitvatartás:
     Hétfő-Csütörtök: 10:00-18:00
     Péntek: 10:00-15:00
  WEB:www.jegyzetelte.hu
  Telefon: 411-6500/5281
  E-mail:info@jegyzetelte.huKapcsolat
NÉV: ÜZENET:
E-MAIL:  
TÁRGY:  
     
Főoldal | Alapítvány | Hírlevél | Újdonságok | Tisztségviselők | Kiadványaink |Folyóiratunk
Rendezvényeink | 1% | Elérhetőségeink | Archívum